NĐT kiếm lời qua việc mượn cổ phiếu và bán khống

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Thị trường chứng khoán niêm yết ở VN chưa cung cấp cho nhà đầu tư dịch vụ bán khống. Hoạt động này thường chỉ diễn ra trên thị trường OTC, vì việc sang tên cổ phiếu khá dễ dàng, và cũng chỉ gói gọn trong từng nhóm những nhà đầu tư đã quen biết và tin tưởng lẫn nhau.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=62411