Nature Illusion Studio: Nước chảy, mưa rơi, tuyết rơi ngay trên bức ảnh

    Báo Công Thương
    Gốc

    Nature Illusion Studio là chương trình cho phép bạn "thổi hồn thiên nhiên" vào trong bức ảnh như tạo các hiệu ứng nước gợn sóng, mưa rơi, tuyết rơi, trông rất tự nhiên. Bạn có thể phối hợp tất cả các hiệu ứng trên để tạo ra một bức ảnh sống động như thật....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=12875