NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa

Sao Hỏa hay còn gọi là hành tinh Đỏ, nhưng dưới lăng kính của HiRISE, một camera thuộc chương trình theo dõi bề mặt sao Hỏa thì hành tinh này không chỉ có màu đỏ.

Trong vòng 10 năm, HiRISE đã chụp được một lượng lớn hình ảnh của hành tinh Đỏ với độ chi tiết và chân thực rất cao, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học. Dưới đây là một vài hình ảnh đặc sắc nhất về sao Hỏa

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 1

Một Khe Nứt Khổng Lồ

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 2

Các đụn các màu đen sậm ở miệng núi lửa Russell

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 3

Một bãi cát với nhiều mỏm đá trông như tấm lưng ngựa vằn

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 4

Hình ảnh kỳ lạ ở cực Nam Sao Hỏa

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 5

Gió hình thành nên những cồn cát mang hình thù độc đáo

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 6

Một miệng núi lửa nằm giữa đồng bằng

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 7

Đồng bằng Utopia Planita

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 8

Nhuộm “xanh” Hành Tinh Đỏ

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 9

Tầng đá móng ở khu vực Capri Chasma

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 10

Vùng đất “Mạng nhện”

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 11

Như một bức tranh nghệ thuật

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 12

Vết nứt kỳ lạ ở Utopia Planitia.

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 13

Yardangs, Rặng núi bị bào mòn bởi gió

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 14

Một miệng núi lửa cổ bị cát vùi lấp

NASA công bố 15 bức ảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa - Ảnh 15

Khu vực có tên “Ithaca”

Quốc Văn (Bussinesinsder)