NASA cho phép người ngoài thuê chỗ đậu máy bay

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Cơ quan hàng không Mỹ NASA vừa có một quyết định chưa từng có: cho phép người ngoài thuê chỗ đậu máy bay trong sân bay thuộc quyền quản lý của NASA. Khách hàng đặc biệt của NASA lại chính là hai ông chủ lớn Google: Larry Page và Sergey Brin

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=22684