Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B tại căn cứ Mỹ ở Guam

(GDVN) - Ngày 17/10/2012, tại căn cứ không quân Andersen, trên đảo Guam, Mỹ, các nhân viên kỹ thuật của Phi đội bảo trì máy bay chiến đấu viễn dương số 36, thuộc biên chế của Đơn vị duy tu máy bay viễn dương số 96, Không quân Mỹ đã có buổi huấn luyện thực hành khoa mục lắp đạn tên lửa hành trình không đối đất thông thường AGM-86B lên bệ vũ khí của các oanh tạc cơ chiến lược B-52. Đây là hoạt động tập luyện thường kỳ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trợ chiến của Không quân Mỹ.

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam

Nạp tên lửa hành trình không đối đất AGM-86B (tên lửa chuyên dùng để huấn luyện) tại căn cứ Mỹ ở Guam