Nâng tấm lưới bảo vệ người lao động

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ LĐTB&XH vừa thông báo về tình hình tăng lương theo lộ trình. Theo đó, Bộ đang trình và đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng lương ở khu vực các doanh nghiệp. Mức dự kiến đưa ra là 20 đến 38% đối với doanh nghiệp trong nước và 13 đến 15% đối với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/148299