Năng suất lúa mùa ở Con Cuông cao nhất từ trước tới nay

Vụ lúa mùa năm nay huyện Con Cuông đạt năng suất cao vượt trội nhất từ trước tới nay.

Ông Trần Khắc Sĩ, Trưởng phòng nông nghiệp Con Cuông cho biết: Vụ mùa này Con Cuông gieo cấy trên 1.900 ha lúa, thời điểm này, bà con đang thu hoạch, năng suất ước đạt trên 57 tạ/ha (cao nhất từ trước tới nay, cao hơn vụ mùa 2015 là 3 tạ/ha). Đặc biệt một số địa phương đạt năng suất cao như Môn Sơn, Lục Dạ đạt hơn 60 tạ/ha.

Năng suất lúa mùa ở Lục Dạ đạt hơn 60 tạ/ha.

Có được kết quả này, bên cạnh yếu tố thời tiết, huyện, xã cùng ngành chức năng và bà con tích cực phòng trừ sâu bệnh cho lúa kịp thời, dập dịch được sâu cuốn lá ở một số xã.

Huyện chỉ đạo các xã đưa giống có năng suất cao vào sản xuất như thiên ưu 8, nhị ưu 838, NA6… chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật. Hiện, cơ quan chuyên môn huyện khuyến cáo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch lúa, giải phóng vùng đất thuận lợi để trồng cây màu. Dự tính đến hết 25/10 sẽ kết thúc gặt vụ mùa.

Văn Trường