Năng suất lạc đông giảm vì thời tiết xấu

Thời điểm này trên các cánh đồng tại Diễn Châu, bà con đang bắt đầu thu hoạch lạc vụ đông. Năng suất ước đạt 2 tạ lạc tươi/sào.

Vụ đông năm nay toàn huyện Diễn Châu gieo trỉa 600 ha lạc vụ đông, tập trung nhiều ở các xã Diễn Thịnh, Diễn Thành, Diễn Hoa, Diễn Kỷ…

Bà con xóm 12, Diễn Thịnh thu hoạch lạc vụ đông.

Gia đình ông Nguyễn Bá Ngọc ở xóm 3, xã Diễn Hoa năm nay gieo trỉa 2 sào lạc. Ông cho biết, do được gieo trồng sớm nên mưa lớn không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng lạc của gia đình nhưng lạc lại bị chuột phá rất nhiều nên năng suất không cao, ước đạt 1,8 tạ lạc tươi/sào.

Còn chị Trần Thị Lục ở xóm 12, xã Diễn Thịnh cho biết, năm nay gia đình gieo trỉa 5 sào lạc, sản lượng ước đạt gần 1 tấn lạc tươi. Những hạt lạc chất lượng sẽ được giữ làm giống cho vụ xuân.

Theo lãnh đạo UBND xã Diễn Thịnh, toàn xã gieo trỉa gần 200 ha lạc vụ đông. Đối với diện tích lạc trỉa sớm, chăm sóc tốt đạt năng suất 2 tạ/sào, những diện tích gieo trỉa muộn, gặp thời tiết mưa nhiều đạt 1,3 – 1,5 tạ/sào.

Gia đình ông Nguyễn Bá Ngọc ở xóm 3, Diễn Hoa trồng 2 sào, thu hoạch được hơn 3,5 tạ lạc.

Ông Lê Thế Hiếu – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết, hiện nay một số xã đã bắt đầu thu hoạch lạc đông, thời gian tới sẽ thu hoạch đại trà. Năng suất ước đạt 2 tạ lạc tươi/sào. Năm nay mưa nhiều cũng đã ảnh hưởng đến năng suất của cây lạc.

Quang An