Nắng nóng 38 độ tiếp tục diễn ra trên diện rộng đến hết ngày 13/8

Theo dự báo từ TTKTTV, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ từ 337, độ C.