Nâng mức kinh phí hoạt động cho các tổ chức, đoàn thể cơ sở

Hanoinet - Cuối giờ sáng hôm qua (17/4), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho UB MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn.