Nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) ThỦ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Nghị định số 38/2009/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/thoi-su/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090427.85223.html