Năng lượng tái tạo ở Việt Nam: vẫn chỉ dừng ở tiềm năng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Mặc dù Việt Nam được biết đến là nơi có hầu hết những nguồn năng lượng tái tạo hiện có trên thế giới, nhưng theo các nhà khoa học, chúng ta vẫn chưa có cơ sở khoa học tin cậy để xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển lâu dài các nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121638&sub=72&top=41