Nang hoạt dịch ở cổ tay

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Lê Thị V. (jerry...@yahoo.com)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/217906.asp