Nâng công suất cáp treo Yên Tử

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung dự án “Đầu tư xây dựng, nâng công suất hệ thống cáp treo” vào Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/2/2013.

Nâng công suất cáp treo Yên Tử - Ảnh 1

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa bảo tồn và phát huy giá trị của danh thắng có vị trí đặc biệt về văn hóa, Phật giáo của Việt Nam (Ảnh: cafef.vn)

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư Dự án và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý không sử dụng ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện dự án.

Chính phủ