Nâng chất trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15, khóa IX, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề xuất, trong năm tới, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam phải được nâng lên một 'chất mới', không chỉ dừng lại ở đóng góp ý kiến, kiến nghị mà cần đi đến cùng.

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Đảm khẳng định, trong năm 2022, MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên đồng hành với Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp sức làm nên thành công chung của đất nước.

Theo ông Huỳnh Đảm, trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần đưa ra giải pháp, phương hướng cụ thể để phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và thể hiện vai trò nòng cốt trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nội dung này cần được làm rõ trong phương hướng nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong năm 2023, qua đó góp phần khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong lòng nhân dân.

“Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam phải được nâng lên một “chất mới”, không chỉ dừng lại ở đóng góp ý kiến, kiến nghị mà cần đi đến cùng của quá trình giám sát, phản biện xã hội, phải có nhận xét, kết luận, đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm của chính quyền cùng cấp”, ông Huỳnh Đảm gợi mở.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nang-chat-trong-hoat-dong-giam-sat-va-phan-bien-xa-hoi-cua-mat-tran-5705929.html