Nâng cấp khoa Luật thành Trường ĐH Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý chủ trương thành lập Trường ĐH Luật trên cơ sở Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nâng cấp khoa Luật thành Trường ĐH Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1

Trường ĐH Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội khi được thành lập sẽ được tổ chức và hoạt động theo cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục ĐH công lập, phải gắn với tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Đề án thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội trên cơ sở Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 02/10/2014, Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 3479/QĐ-ĐHQGHN thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập Trường ĐH Luật thuộc ĐHQGHN gồm 9 thành viên do Giám đốc ĐHQGHN làm Trưởng ban.

Đến ngày 28/9/2015, ĐHQGHN đã diễn ra Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án thành lập Trường ĐH Luật trên cơ sở nâng cấp Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN. Các đại biểu tham dự đã nhất trí tán thành chủ trương và sự cần thiết nâng cấp Khoa Luật thành Trường ĐH Luật thuộc ĐHQGHN, đồng thời đóng góp một số ý kiến mang tính kỹ thuật nhằm hoàn thiện văn bản dự thảo Đề án thành lập Trường.

Khoa Luật trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, với tiền thân là Khoa Pháp lý thuộc Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1087 ngày 30 tháng 7 năm 1976 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GDĐT). Khoa Luật là cơ sở đào tạo đầu tiên và duy nhất của nước ta được giao nhiệm vụ chính trị là đào tạo cán bộ pháp lý bậc đại học ở thời điểm đó.

Sau đó trở thành Khoa Luật trực thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 1995 và từ năm 2000 đến nay là một khoa độc lập trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên, với truyền thống 40 năm hình thành và phát triển, Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN đã trở thành một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý có đóng góp và uy tín hàng đầu của Việt Nam./.

Tuấn Minh