Nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau

Bộ Giao thông vận tải mới có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng Hàng không Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hiện nay Cảng Hàng không Cà Mau được VASCO khai thác 01 đường bay duy nhất, chặng Cà Mau - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 4 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72.

Hiện nay Cảng Hàng không Cà Mau được VASCO khai thác 01 đường bay duy nhất, chặng Cà Mau - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 4 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72.

Theo Quyết định phê duyệt, việc lập quy hoạch Cảng Hàng không Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, gắn kết hợp lý với các phương thức vận tải khác; kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch Cảng Hàng không Cà Mau với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng Hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác có liên quan... Đồng thời, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia về hàng không dân dụng, tiêu chuẩn sân bay quân sự và các tiêu chuẩn, khuyến cáo của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), phù hợp với xu hướng phát triển về công nghệ, vật liệu, quản lý, khai thác, hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn khai thác; bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia, vùng, địa phương; lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân;

Đánh giá khả năng và các phương án quy hoạch Cảng, bao gồm khu bay và khu hàng không dân dụng cũng như các nội dung liên quan khác... Rà soát quy hoạch được duyệt, nghiên cứu quy hoạch, bố trí các công trình để phù hợp với nhu cầu khai thác trong tương lai, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng Hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể Cảng Hàng không Cà Mau giai đoạn 2015 - 2025, Cảng Hàng không Cà Mau là Cảng Hàng không cấp 4C, đảm bảo khai thác máy bay A320/321; Lượng hành khách tiếp nhận là 300 nghìn lượt hành khách/năm, lượng khách giờ cao điểm là 300 hành khách/giờ. Đồng thời, phát triển tối đa hiệu quả kết cấu hạ tầng hiện hữu của Cảng Hàng không Cà Mau đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải, gắn kết hợp lý với các phương thức vận tải khác; kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn khai thác...

Trọng Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nang-cap-cang-hang-khong-ca-mau-post504568.html