Nâng cao trình độ tiếng Anh cho cán bộ trẻ

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI năm 2024.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nang-cao-trinh-do-tieng-anh-cho-can-bo-tre-125532.htm