Nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong cải cách hành chính

Hướng đến xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, thời gian qua, huyện Chương Mỹ đã đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp.

Nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong cải cách hành chính - Ảnh 1