Nâng cao quản lý an toàn công trình thủy lợi

Ngày 15/7, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị nâng cao công tác quản lý an toàn đập, công trình thủy lợi vùng Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nang-cao-quan-ly-an-toan-cong-trinh-thuy-loi-45940.htm