Nâng cao quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hoa Kỳ

ND – Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta, lên đường đi thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, theo lời mời của Tổng thống G. W.Bush. Đây là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.