Nâng cao nhận thức về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức tập huấn công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho hơn 100 cán bộ Công đoàn cơ sở thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa. Qua đó, giúp cán bộ Công đoàn bổ sung kiến thức, tích cực phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức có hiệu quả hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ… tại doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến những quy định chung và những nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định tại Bộ luật Lao động và một số nghị định, chỉ thị có liên quan.

Hồ Thảo