Nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống ma túy

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy, ngày 18-8, UBND huyện Đại Từ tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Bệnh nhân điều trị Methadone và người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Cơ sở điều trị Methadone huyện Đại Từ. Ảnh: T.L

Bệnh nhân điều trị Methadone và người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Cơ sở điều trị Methadone huyện Đại Từ. Ảnh: T.L

Toàn huyện Đại Từ hiện có trên 700 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ở 27/30 xã, thị trấn. Tính đến ngày 15-8, huyện đã tổ chức cai nghiện ma túy cho gần 40 người. Số đối tượng đang ở cơ sở điều trị nghiện tự nguyện là 54 người, số đối tượng đang điều trị bằng thuốc thay thế Methadone là 684 người.

Tại Hội nghị, hơn 100 đại biểu đã được triển khai các văn bản quy định về công tác cai nghiện ma túy, như: Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và các văn bản liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn quy trình, thủ tục lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo tính pháp lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành; hướng dẫn quy định xác định tình trạng nghiện ma túy.

Ngoài ý nghĩa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy, Hội nghị còn nhằm làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy tại địa phương. Từ đó đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Thu Huyền

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/nang-cao-nhan-thuc-ve-cong-tac-phong-chong-ma-tuy-304542-85.html