Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó thiên tai

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Đề án 'Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030'.

Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, mục tiêu chung của đề án là nâng cao nhận thức về thiên tai, năng lực ứng phó thiên tai cho đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai (PCTT), cán bộ chính quyền cơ sở và người dân vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai. Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng cấp xã, huyện an toàn trước thiên tai, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành văn hóa phòng ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác PCTT của đại đa số người dân. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2025, nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan tới các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Một trong những nội dung của đề án là lắp đặt hệ thống cảnh báo sớm PCTT tại cộng đồng; thiết lập, cập nhật định kỳ thông tin bản đồ rủi ro thiên tai ở từng cộng đồng xã, thôn; phát triển cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro thiên tai, thông tin truyền thông; thực hiện lồng ghép kế hoạch PCTT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nang-cao-nhan-thuc-va-nang-luc-ung-pho-thien-tai-657111