Nâng cao nhận thức tham gia BHYT của người dân bằng tranh cổ động

BHXH Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ phát BHYT, BHXH nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT và BHXH cũng như vai trò của chính sách BHYT, BHXH trong đời sống xã hội. Tranh cổ động tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH phải thể hiện được các nội dung như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân tham gia BHYT, BHXH; giới thiệu tầm quan trọng của chính sách BHYT, BHXH, nội dung cơ bản của các chế độ trong chính sách BHYT, BHXH, phản ánh được vai trò của Nhà nước trong việc hoạch định những chính sách này...

T.BÌNH