Nâng cao nguồn nhân lực tư pháp

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình khung đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư. Đây là hướng phát triển, đa dạng và chuẩn hóa mô hình đào tạo chức danh tư pháp vô cùng phù hợp trong xu thế hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay.

Chương trình đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư vừa đảm bảo trang bị cho học viên nền tảng kiến thức chung, nhằm tăng cường năng lực áp dụng pháp luật, năng lực thực thi quyền lực tư pháp và tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp, vừa đảm bảo được sự tương đồng và riêng biệt về đặc thù nghề nghiệp cốt lõi của từng chức danh.

Chất lượng đào tạo hướng vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tư pháp chất lượng cao, tăng cường và bổ sung hiệu quả cho nguồn tuyển dụng của các ngành Tòa án, Kiểm sát và nhu cầu phát triển đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu luân chuyển các chức danh tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp và Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Nâng cao nguồn nhân lực tư pháp - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì Hội đồng thẩm định Chương trình

Đối tượng đào tạo là những người có bằng cử nhân luật, có kiến thức, có kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp cơ bản để có thể trở thành thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo chung nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư. Thời gian đào tạo là 18 tháng, trong đó thực tập 6 tháng. Mục tiêu của chương trình đào tạo để học viên có năng lực tư duy pháp lý, phân tích và xử lý tình huống áp dụng pháp luật, trau dồi kỹ năng hành nghề, khả năng làm việc độc lập trong môi trường công việc áp lực cao. Học viên tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư.

Đồng thời, học viên có thể hiểu biết chuyên sâu về đặc điểm, yêu cầu nghề nghiệp, quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư; nắm bắt được các kiến thức chuyên ngành và có khả năng vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp cụ thể.

H.D