Nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã: Yêu cầu cấp thiết

Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) giữ vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, năng lực hoạt động của các HTX vẫn còn nhiều hạn chế.

Đây là bài toán khó, cần sự chung tay, góp sức của các cấp, các ngành và toàn xã hội để tháo gỡ các khó khăn,giúp HTX phát triển trong thời gian tới.

Những năm gần đây, hoạt động sản xuất của các hợp tác xã đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy vậy, hầu hết HTX có đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành bị già hóa chất lượng đội ngũ cán bộ này chưa cao, khi trình độ chuyên môn xuất phát chủ yếu thông qua các lớp bổ túc, chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ một cách bài bản. Hầu hết trong số họ đều mới chỉ trang bị kiến thức quản lý, điều hành HTX thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn.

Việc thu hút cán bộ trẻ làm việc trong HTX hiện nay còn thấp, dẫn đến thiếu nguồn nhân lực trẻ, đây là một trong những khó khăn của HTX. Theo nhiều HTX cho biết việc cần cán bộ trẻ cho HTX là điều cần thiết nhưng thu hút như thế nào để giữ chân cán bộ trẻ là điều chưa thực hiện được.

Mời quý vị theo dõi phóng sự ghi nhận về công tác đào tạo, hỗ trợ nhân lực cho hợp tác xã tại Cần Thơ.

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nang-cao-nang-luc-quan-ly-hop-tac-xa-yeu-cau-cap-thiet