Nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu dân cử

Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành 2 ngày 7 và 8/9 tổ chức hội nghị kỹ năng phân tích chính sách đối với các chế định liên quan đến quyền của người tham gia BHXH đến 126 ĐBQH, HĐND của 38 tỉnh, thành phố.

HUYỀN TRANG - NHẬT LINH - NHẬT VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202309/nang-cao-nang-luc-hoat-dong-cua-dai-bieu-dan-cu-989692/