Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

(HNM) - Chiều 17-1, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh dự hội nghị.

Năm 2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có lúc, có việc chưa chủ động. Việc tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn,thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa quyết liệt. Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu, năm 2014 tập thể CBCC cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Chủ tịch HĐND TP lưu ý Văn phòng thực hiện tốt các kế hoạch công tác của Đoàn ĐBQH và HĐND TP đề ra; chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Đề án 04/ĐA-TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 15/KH-HĐND của Thường trực HĐND TP về nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2011-2016. Tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh đã trao Bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP được tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.