Nâng cao năng lực cho thanh niên các tỉnh Tây Nguyên

    Truyền Hình Thông Tấn
    2 liên quanGốcTây Nguyên

    Ngày 1/8, tại Lâm Đồng, Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn 'Kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn'. Chương trình nhằm trang bị kiến thức và nâng cao năng lực cho thanh niên các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam về phát triển kinh tế.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nang-cao-nang-luc-cho-thanh-nien-cac-tinh-tay-nguyen-47893.htm