Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người cho phụ nữ

Ngày 9-11, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người", nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô năm 2016.

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm mua bán người cho phụ nữ - Ảnh 1

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đề cập đến một số nội dung: thực trạng công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho phụ nữ; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người; vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức của Hội phụ nữ các cấp trong việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và trong công tác tuyên truyền thay đổi hành vi; giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để phòng ngừa mua bán người; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho phụ nữ...

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người của Hội LHPN thành phố Hà Nội, hằng năm, các cấp hội đã tổ chức 575 cuộc tuyên truyền pháp luật tới 97.686 lượt hội viên phụ nữ tại cơ sở về luật phòng chống mua bán người, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đăng giới và các văn bản pháp luật liên quan đến lợi ích hợp pháp của phụ nữ; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động 15 CLB phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, 29 CLB Phụ nữ và pháp luật của các quận, huyện; trợ giúp pháp lý cho trên 1.600 hội viên, phụ nữ...

Nguyệt Ánh