Nâng cao kỹ năng hoạt động của cán bộ CĐCS

Sáng 17/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng, vận động cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo; truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát triểu tại lớp bồi dưỡng

Tại Hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ làm công tác tuyên giáo các CĐCS được nghe đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân – Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cho biết, lớp tập huấn được LĐLĐ quận tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS, đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam một cách thông suốt tới các cấp công đoàn quận.

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh những thông tin công tác chuẩn bị trước, trong và sau đại hội. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí nhấn mạnh, sự ra đời của “Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP” vừa tạo ra những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn cho tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chính vì vậy Công đoàn phải đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

Đổi mới tổ chức và hoạt động, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động trong tình hình mới …

Các đại biểu chăm chú nghe truyền đạt Nghị quyết ĐH XII Công đoàn Việt nam

Những thông tin mang tính định hướng tại hội nghị tập huấn giúp cán bộ CĐCS nhận thức sâu sắc hơn nữa về tổ chức công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của Công đoàn hiện nay, khi tổ chức công đoàn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động lớn tới việc làm, đời sống của người lao động và hoạt động công đoàn.

T.Vũ