Nâng cao kỹ năng dạy nghề cho người lao động

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Sáng 10-2, tại Hà Nội, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB và XH), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) phối hợp tổ chức hội thảo hỗ trợ kỹ thuật 7086-VIE chuẩn bị dự án "nâng cao kỹ năng dạy nghề", được triển khai đến hết tháng 7-2009.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140836&sub=74&top=41