Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng

Ngày 2-11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn ngành về việc thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh khẳng định: Ngày 5-9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1726/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế (gọi tắt là Đề án 1726). Đây là một trong những đề án rất quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và nhất là đối với ngành ngân hàng, đối với khu vực doanh nghiệp và người dân.

Nội dung căn bản Đề án 1726 đã khẳng định rất tổng thể về những thành quả đạt được của ngành ngân hàng trong phát triển và nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ ngân hàng (DVNH) cho nền kinh tế. Theo đó, kênh cung ứng DVNH xét về kênh truyền thống hay hiện đại đã liên tục phát triển. Đến nay, đã có 9.787 chi nhánh (CN), phòng giao dịch (PGD), gần 17 nghìn máy ATM, hơn 222 nghìn POS, hơn 60 TCTD áp dụng internet banking, 35 TCTD sử dụng mobile banking... Sản phẩm DVNH phát triển đa dạng phong phú, có sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới. Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng (SPDVNH) được cải thiện theo hướng hiện đại, tiện ích, giảm thủ tục và chi phí giao dịch. Mức độ sử dụng DVNH gia tăng mạnh.

“Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần cải thiện đó là: tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn; gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng cần phải được san sẻ từ thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh” – Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nêu rõ.

Chính vì vậy, Đề án 1726 của Thủ tướng chính phủ đề cập đến ba vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được là: Gia tăng kênh cung ứng DVNH; gia tăng số lượng và chất lượng SPDVNH, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng DVNH đối với người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, cục thuộc hội sở chính của NHNN đã tập trung thảo luận về việc hoàn thiện thể chế chính sách để tạo lập môi trường pháp lý tốt nhất cho phát triển sản phẩm dịch vụ, kênh cung ứng và những cải tiến thủ tục hành chính giúp TCTD thiết kế nhiều SPDVNH hơn, tiện lợi cho người dân và DN tiếp cận. Đại diện lãnh đạo các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, các TCTD cũng đã góp ý kiến làm rõ phương án, đề án, biện pháp cụ thể triển khai ở địa bàn, đơn vị mình làm sao đạt được các tiêu chí của Đề án 1726 về các chỉ số cũng như nâng cao khả năng tiếp cận DVNH.

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cũng đã yêu cầu các đơn vị tại Hội sở chính của NHNN, các chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố, các TCTD tập trung xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, có lộ trình thực hiện cụ thể theo nhiệm vụ được phân công và định kỳ có báo cáo phản ánh về NHNN qua Viện chiến lược ngân hàng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.