Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, cung cấp nước sạch

  Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  Năm qua, Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2 đã quán triệt cho đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đồng thời, triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Ðảng ủy khối Doanh nghiệp cũng như các văn bản, chỉ đạo của cấp cấp trên về công tác chính trị tư tưởng; tổ chức cho đảng viên và người lao động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình cũng như các quy định, quy chế làm việc, góp phần tạo sự thống nhất đoàn kết nội bộ tại đơn vị.

  Cùng với đó, năm qua Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2 đã đảm bảo cung cấp nước sạch cho hơn 51.200 khách hàng ở 3 phường của quận Ninh Kiều, 6 phường của quận Bình Thủy và một phần của xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền; đồng thời, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh. Nổi bật trong năm 2022, Công ty đạt doanh thu gần 106 tỉ đồng, đạt trên 101% kế hoạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát mạng lưới cung cấp nước sạch; liên kết với các ngân hàng và các đối tác trung gian thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt trên 90%...

  Tại hội nghị, tập thể Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2 đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của đơn vị trong năm qua, đó là việc triển khai các nghị quyết, văn bản, chỉ đạo của cấp trên về công tác chính trị tư tưởng gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các bộ phận có lực lượng công nhân đông và phân tán; một vài đảng viên trong Công ty còn chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp cũng như trong công tác tự phê bình và phê bình tại đơn vị…

  Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Tấn Hiển yêu cầu tập thể Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2 tập trung thực hiện cụ thể nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giữ vững đoàn kết nội bộ tại đơn vị; đồng thời, quan tâm công tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; gia tăng ứng dụng công nghệ số vào hoạt động, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, cung cấp nước sạch. Trong đó, cần chú trọng ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, vận hành mạng lưới cung cấp nước sạch, để thực hiện tốt mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước tại đơn vị; triển khai các định hướng đầu tư phát triển, mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch, đảm bảo theo quy hoạch tích hợp, phát triển dự án các khu dân cư mới… trên địa bàn thành phố.

  Tin, ảnh: MỸ HOA

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nang-cao-hon-nua-hieu-qua-quan-ly-cung-cap-nuoc-sach-a156087.html