Nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ làm công tác kiểm tra

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt lưu ý phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị, nhất là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…

  Sáng 29/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI, theo dõi hướng dẫn Đảng bộ thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

  Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng trao Cờ thi đua cho các tập thể ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố Hà Nội

  Năm 2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trong Đảng bộ Thành phố đã tập trung thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, đã tiến hành kiểm tra đối với 1.549 lượt tổ chức đảng, 533 đảng viên và giám sát đối với 876 lượt tổ chức đảng, 266 đảng viên.

  Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 81 tổ chức Đảng và 343 đảng viên. Qua kiểm tra, đã kết luận 65 tổ chức Đảng (chiếm 80,24%) và 257 đảng viên (chiếm 74,92%) có vi phạm; thi hành kỷ luật 148 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã kiểm tra 47 tổ chức Đảng và 219 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 32 tổ chức Đảng và 121 đảng viên...

  Bên cạnh những kết quả trên, báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, như công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời, chưa hiệu quả, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng, thời gian dài mà không được phát hiện, xử lý; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát còn hạn chế nên hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao...

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể.

  Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, ngành Kiểm tra của Đảng bộ thành phố sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tham mưu với Thành ủy triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa XVII và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật khi có dấu hiệu vi phạm…

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của ngành Kiểm tra Đảng đối với thành tích chung của Thủ đô năm 2020. Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng cần phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả cao hơn nữa”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý nhiệm vụ chung công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố trong năm 2021 là phải quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để từ đó triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát.

  Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, chủ đề công tác năm 2021 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, có liên quan chặt chẽ đến công tác kiểm tra, giám sát. Bởi muốn có kỷ cương, kỷ luật thì công tác kiểm tra, giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng.

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

  Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ. Trong đó, cần tăng cường và tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ và điều lệ Đảng, chú trọng vào những lĩnh vực như quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, giải phóng mặt bằng…

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đặc biệt lưu ý phải nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị, nhất là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng….

  * Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; UBND thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2020./.

  Trọng Toàn

   Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/nang-cao-hon-nua-ban-linh-chinh-tri-pham-chat-dao-duc-cua-can-bo-lam-cong-tac-kiem-tra-571941.html