Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về biển, đảo ở ĐBSCL

Ngày 25/3, tại thành phố Cần Thơ, Bộ tư lệnh vùng 5 - Quân chủng Hải quân và một số cơ quan báo chí thuộc các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ (Cụm 9) đã họp rút kinh nghiệm “Công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo của cụm 9 năm 2010” đồng thời ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.

Mục tiêu chương trình ký kết này nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân các tỉnh, thành cụm 9 về chiến lược biển, đảo Việt Nam đến năm 2020; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước về việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Chương trình còn nhằm giúp các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn vai trò của các địa phương khu vực biên giới đối với an ninh quốc gia và trách nhiệm bảo vệ chủ biên giới biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Các đơn vị đã thống nhất bốn nội dung ký kết phối hợp tuyên truyền với một số nội dung như: Giao ước làm tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị trong cụm, triển khai đồng bộ chương trình tuyên truyền đến tất cả đối tượng; phối hợp chặt chẽ các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương để nâng cao hiệu quả tuyên truyền... Mở rộng hơn về đối tượng, nội dung ký kết lần này còn hướng đến đông đảo lực lượng học sinh, sinh viên, nhằm thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, qua đó, hướng đến mục tiêu giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển./. Trần Khánh Linh (TTXVN/Vietnam+)