Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại Hà Tĩnh trong tình hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định: Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với yêu cầu đảm bảo QP-AN trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu chủ trì buổi làm việc.

Sáng 9/8, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Tổ trưởng Tổ biên tập xây dựng Đề án về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chủ trì buổi làm việc của Đoàn khảo sát số 4, Tổ biên tập xây dựng Đề án với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng dự.

Các thành viên trong Đoàn công tác.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác đảm bảo QP-AN trong tình hình mới, từ đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về công tác QP-AN.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP-AN từng bước được tỉnh cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền các cấp được tăng cường.

Lực lượng vũ trang tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, triển khai các giải pháp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới, biển đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát đã trao đổi về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ QP-AN tại Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên trong Đoàn công tác của Trung ương, đồng thời, thông tin thêm về tình hình KT-XH, công tác an sinh xã hội và đảm bảo QP-AN của Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với yêu cầu đảm bảo QP-AN trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị, đề xuất một số nội dung với đoàn công tác của Trung ương để địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về đảm bảo QP-AN; đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ QP-AN...

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-nhiem-vu-quoc-phong-an-ninh-tai-ha-tinh-trong-tinh-hinh-moi/235877.htm