Nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp công tác, các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh theo lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và theo yêu cầu thực tiễn. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn trong xây dựng, hoàn thiện và tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan người lao động; cải thiện điều kiện làm việc và phòng ngừa tai nạn lao động; đề xuất, kiến nghị và giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, nhà ở; đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, trạm y tế, nhu cầu về văn hóa, nơi vui chơi giải trí của công nhân, lao động ... Việc phối hợp thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được các bộ, ngành, cơ quan cơ bản thực hiện kịp thời, hiệu quả, trách nhiệm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật nổi bật là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định 38 về Tiền lương tối thiểu vùng, Công điện số 1170 về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 4/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động, tập trung vào kỹ năng nghề, kiến thức pháp luật, ý thức chính trị, bản lĩnh giai cấp, tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công nhân, lao động, góp phần vào việc thực hiện đột phá chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Vào dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tham gia hoạt động chăm lo Tết đối với người lao động, đi thăm, chúc Tết, tặng quà tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tham dự hoạt động Tết Sum vầy, trao Mái ấm công đoàn tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động; dự các chuyến thăm, động viên đoàn viên công đoàn, người lao động tại các cơ sở sản xuất, các nhà máy, khu công nghiệp nhân dịp Tháng Công nhân…

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm nay, hội nghị này được tổ chức sớm, ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán và chúng ta đã lo cho nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động hưởng một Tết sum vầy, gắn kết, an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi tới Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, toàn thể các đại biểu dự họp lời thăm hỏi thân thiết và lời chào mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động. Chúng ta đã thực hiện theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề liên quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, người lao động để cho hoạt động của Công đoàn ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Năm 2022, chúng ta đã làm được khá nhiều việc, Chính phủ đã đề ra nhiều chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ công tác; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn các cấp cũng tích cực thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo Quy chế phối hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chung là cần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, do đó chúng ta phải cân đối, hài hòa, chọn trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, “cân đong đo đếm” được. Vấn đề đầu tiên đối với công nhân là tạo việc làm, nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế; vấn đề thứ hai là có “an cư mới lạc nghiệp”, chỗ ở cho công nhân là một vấn đề lớn, phải ưu tiên thực hiện bằng các công cụ hiện có; vấn đề thứ ba là quan tâm đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, trong đó có các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục. Đây là những vấn đề cần bàn vì trong tầm tay chúng ta, phải bàn và làm bằng được.

Nguyễn Phượng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nang-cao-hieu-qua-quy-che-phoi-hop-giua-chinh-phu-voi-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-5708604.html