Nâng cao hiệu quả quản lý thuế thương mại điện tử

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    3 liên quanGốc

    Sáng 29/7, Bộ Tài chính đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo quốc tế 'Thuế đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam'. Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp quản lý thuế hiệu quả đối với thương mại điện tử và dịch vụ số xuyên biên giới.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-thue-thuong-mai-dien-tu-47551.htm