Nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm của MTTQ Việt Nam

Sáng ngày 26/10, tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và ma túy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cộng đồng dân cư” đối với 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ; Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28); Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên cùng đại diện Lãnh đạo Mặt trận 11 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy tiếp tục được sự quan tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị. Trong 5 năm qua, cả nước đã điều tra, khám phá gần 44.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý trên 83.000 đối tượng. Nhiều loại án nghiêm trọng tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 76%; án đặc biệt nghiêm trong đạt trên 93%. Triệt phá hàng nghìn băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình tội phạm hình sự xảy ra 26.833 vụ, giảm 4,66% so với cùng kỳ năm 2015 song tăng về tính chất, mức độ phức tạp.

Tuy nhiên tình hình tội phạm vẫn diến bến phức tạp, xuất hiện nhiều băng nhóm lưu manh, côn đồ trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Tội phạm giết người tăng 0,38%; nhất là giết người do nguyên nhân xã hội, giết nhiều người trong cùng một gia đình; giết người thân, giết người do mâu thuẫn thù tức cá nhân, giết người do bột phát diễn... ra nghiêm trọng với thủ đoạn tàn ác và mất nhân tính như ở Lào Cai, Quảng Ninh, Yên Bái, Bình Phước, Hà Nam... gây bức xúc dư luận xã hội và lo lắng trong nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; công tác tuyên truyền, vận động tuy đã có chuyển biến bước đầu nhưng chưa đủ mạnh, chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, phát biểu tại buổi tọa đàm.

Bên cạnh đó, việc phát huy vai trò của người tiêu biểu, già làng, trưởng tộc, chức sắc trong các tôn giáo còn nhiều hạn chế. Công tác phối hợp giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật hiệu quả thấp. Việc nhân rộng các mô hình tự quản về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nhiều nơi kinh phí chưa được quan tâm để đảm bảo cho hoạt động, nhất là ở cơ sở.

Đối với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, thời gian qua công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bám sát nội dung hướng dẫn của Trung ương, tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống tội phạm, ma túy; xây dựng được nhiều mô hình tự quản làm nòng cốt cho công tác phòng chống tội phạm ở cơ sở, cộng đồng dân cư… nhiều tỉnh thành phố đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp hiệu quả với chính quyền để có cơ chế, nguồn lực thực hiện, có nhiều chủ động, sáng tạo và đã mang lại những kết quả thiết thực như TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên…

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận về những vấn đề chính như: các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tích cực góp ý vào xây dựng Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”…

Các đại biểu chia nhóm cùng nhau thảo luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ cho biết: Ngày 14/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 và giao cho Mặt trận Tổ quốc chủ trì xây dựng và phối hợp thực hiện Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Việc xây dựng dự thảo Đề án đã được thực hiện dựa trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm trong của công tác phòng, chống các loại tội phạm trong những giai đoạn vừa qua đồng thời căn cứ vào những nhiệm vụ, yêu cầu chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc lấy ý kiến tham gia xây dựng dự thảo Đề án của trên cơ sở từ hoạt động thực tiễn tại các địa phương là rất cần thiết.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Mặt trận các tỉnh cần, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp đã được đưa ra tại buổi tọa đàm trong phòng chống tội phạm, ma túy thành các chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện; lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mở rộng các hình thức tuyên truyền, vận động đến các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; xây dựng mô hình đã được các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả đã và đang được nhân rộng; Công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư tiếp tục được quan tâm; tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, giới thiệu mô hình điểm, cách làm hay được quan tâm; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẻ với chính quyền thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy.

Qua ý kiến trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn trong việc tổ chức và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy ở các địa phương của các vị đại biểu sẽ được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp thành những kinh nghiệm, bài học thực tiễn để nhân rộng phục vụ cho việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma túy của hệ thống MTTQ Việt Nam trên địa bàn cả nước trong giai đoạn tới. Phó Chủ tịch cho biết thêm.

Văn Nhất