Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo-truyền thông ngành dầu khí

  177 liên quanGốc

  Hệ thống truyền thông của ngành đã xử lý kịp thời, hạn chế tác động tâm lý, ảnh hưởng xấu từ những thông tin chưa chính xác về ngành, góp phần làm tốt công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông.

  Tri ân các lãnh đạo Ban Tuyên giáo đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam các thời kỳ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  Trong 45 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã xây dựng và phát triển, trở thành trụ cột của nền kinh tế đất nước với nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên của Tổ quốc, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần hiệu quả vào ổn định kinh tế vĩ mô và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

  Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, truyền thông luôn được coi trọng.

  Với kho tư liệu lịch sử truyền thống đồ sộ, những thước phim, những hình ảnh, được lưu lại ngày nay là minh chứng cổ vũ khích lệ lòng yêu nước, yêu nghề, nhiệt huyết dấn thân cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ kỹ sư, công nhân viên ngành dầu khí.

  Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết thực hiện kết luận của Ban Bí thư, năm 2008 các tổ chức Đảng Dầu khí trực thuộc các địa phương được hợp nhất, hình thành Đảng bộ toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (mô hình Đảng bộ toàn ngành), theo đó Ban Tuyên giáo đảng ủy Tập đoàn chính thức được thành lập.

  Liên tục trong 10 năm từ năm 2008-2018, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình là tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và yêu cầu của Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn về công tác tuyên giáo, truyền thông.

  Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư, Đảng ủy Tập đoàn chủ động hình thành nghị quyết để triển khai Hội đồng thành viên của ban Điều hành chính thức thành lập các ban xây dựng đảng hợp nhất với ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

  Từ chủ trương này, ngày 1/10/2018, Ban Truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn chính thức ra đời và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy và một số bộ phận, lĩnh vực chuyên môn.

  Các nhà báo thăm và làm việc tại nhà máy xử lý khí Cà Mau. (Ảnh: PV/Vietnam+)

  Sau hợp nhất, công tác tuyên giáo không vì thế mà hạn chế, ngược lại còn có điều kiện để phát triển hơn, gắn bó hơn giữa công tác xây dựng Đảng được hóa thân trong đời sống của doanh nghiệp thông qua các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng cũng như nhiệm vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực tuyên truyền.

  Ngày 15/5/2019, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục ban hành Nghị quyết 281/NQ-ĐU về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp nhằm khẳng định vai trò của công tác truyền thông, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước là nhiệm vụ quan trọng của công tác truyền thông hiện nay.

  Đến thời điểm hiện tại, ngành dầu khí có 4 cơ quan báo chí gồm: Tạp chí Năng lượng Mới, Tạp chí điện tử PetroTimes (trước đây là báo Năng lượng Mới và báo điện tử PetroTimes), Tạp chí Dầu khí, Tạp chí Công đoàn Dầu khí với trên 40 nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp. Toàn hệ thống có 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ với hơn 100 lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên làm công tác truyền thông.

  Chia sẻ về lĩnh vực này, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cho hay với hệ thống truyền thông đa kênh, đa dạng, đã góp phần tạo ra hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội, động viên, cổ vũ người lao động Dầu khí hăng hái thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

  Bên cạnh đó, hệ thống truyền thông của ngành đã xử lý kịp thời, hạn chế tác động tâm lý, ảnh hưởng xấu từ những thông tin chưa chính xác về ngành, góp phần làm tốt công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông.

  “Hệ thống tuyên giáo truyền thông toàn Tập đoàn đang tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, khả năng dự báo để kịp thời có phương án, kịch bản xử lý khủng hoảng truyền thông cũng như cải tiến và đổi mới phương pháp thông tin tuyên truyền nhằm tạo dư luận xã hội tích cực, góp phần đẩy nhanh việc tháo gỡ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho Tập đoàn vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển,” lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho hay./.

  PV (Vietnam+)

   Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tuyen-giaotruyen-thong-nganh-dau-khi/653859.vnp