Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS

    Gốc

    ND - Ngày 6-10, tại TP Hải Phòng, Chính phủ tổ chức Hội nghị về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy đối với các tỉnh trọng điểm.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132419&sub=127&top=39