Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, khám phá án

Thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, khám phá án, đó là yêu cầu của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đối với các đơn vị trong cuộc họp giao ban cơ quan CSĐT quý III – 2016.