Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, tập huấn giáo viên

Việc xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới giáo dục. Vì vậy, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tích cực triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên tỉnh Sơn La thảo luận nhóm trong một khóa bồi dưỡng chuyên môn giảng dạy. Ảnh: VÂN ANH

Việc xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới giáo dục. Vì vậy, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tích cực triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo Thứ trưởng GD và ÐT Nguyễn Hữu Ðộ, giáo viên là người quyết định chất lượng giáo dục cho nên công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có vai trò quan trọng. Trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các đơn vị chức năng của Bộ GD và ÐT cùng các địa phương đã khắc phục khó khăn, tích cực triển khai hoạt động tập huấn, bồi dưỡng bảo đảm mục tiêu, kế hoạch đặt ra. Công tác này được triển khai bảo đảm các yếu tố: Thường xuyên, liên tục, tại chỗ và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo cơ hội học tập cho mọi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông. Ðáng chú ý, quá trình triển khai bồi dưỡng, tập huấn theo Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) có vai trò đầu tàu hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nâng cao năng lực, phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục, tại chỗ. Ngoài các đợt tập huấn trực tiếp, Chương trình ETEP còn xây dựng nguồn học liệu mở trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến (LMS) với phương pháp bồi dưỡng mới, đội ngũ giáo viên chủ động truy cập nguồn học liệu mở trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến để tự bồi dưỡng, phát triển năng lực thường xuyên, liên tục để thích ứng với những đổi thay. Quá trình bồi dưỡng đã hình thành và phát triển một cộng đồng học tập bền vững trong đội ngũ nhà giáo nhằm chia sẻ, kiến tạo tri thức, phát triển năng lực nghề nghiệp.

Thầy giáo Trần Vũ Ðịnh, giáo viên môn Hóa học, Trường THCS Ðắk Bu’k So (huyện Tuy Ðức, Ðắk Nông) đã có bảy năm công tác. Quá trình tập huấn theo chương trình ETEP, thầy Ðịnh được chia sẻ nhiều phương pháp kỹ thuật dạy học như: Học nhóm, trò chơi quan sát thay đổi… Tài liệu tập huấn và chương trình bồi dưỡng rất hữu ích, giúp giáo viên sử dụng được trong phương pháp giảng dạy để nâng cao năng lực cho bản thân và nâng cao năng lực cho học sinh.

Cô giáo Ðỗ Thị Thu Hà, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS Kim Ðồng (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ, sau khi được tập huấn đã áp dụng được nhiều phương pháp đổi mới vào xây dựng kế hoạch bài dạy và hướng dẫn học sinh tốt hơn. Học sinh chủ động, tích cực hơn so với những năm học trước. Cô Hoàng Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Trắc (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết, hướng bồi dưỡng, tập huấn giáo viên của chương trình ETEP hiện nay nhất là thông qua hệ thống LMS đã nâng cao được năng lực tự học của giáo viên. Ngành giáo dục đang dạy theo phương pháp mới nhằm nâng cao năng lực tự học của học sinh cho nên giáo viên cũng cần nâng cao năng lực tự học của mình. Vì vậy, việc tập huấn, bồi dưỡng theo phương pháp mới qua LMS với nguồn tài liệu qua mạng giúp giáo viên có thể xem đi xem lại để ứng dụng tốt hơn vào giảng dạy.

Theo Bộ GD và ÐT, năm 2021, đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm... Trong đó, chương trình ETEP sẽ tập trung tập huấn: Xây dựng kế hoạch năm học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông; tư vấn hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục; kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin trong dạy học… Dự kiến năm 2021 sẽ có khoảng 850 nghìn giáo viên và 70 nghìn cán bộ quản lý cốt cán tự bồi dưỡng trên hệ thống kết nối kết hợp sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường … nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Mạnh Xuân

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/nang-cao-hieu-qua-boi-duong-tap-huan-giao-vien-639400/