Nâng cao giá trị, thương hiệu chè Phú Lương

Thời gian qua, huyện Phú Lương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu chè địa phương.

Hiện nay, giá trị sản xuất chè của huyện Phú Lương ước đạt trên 1.265 tỷ đồng/năm, doanh thu bình quân đạt 310-330 triệu đồng/ha/năm.

Hiện nay, giá trị sản xuất chè của huyện Phú Lương ước đạt trên 1.265 tỷ đồng/năm, doanh thu bình quân đạt 310-330 triệu đồng/ha/năm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Lương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định: Lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển kinh tế.

Cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án nâng cao giá trị sản phẩm chè và các sản phẩm thế mạnh của huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là sản phẩm chè ngày càng được nâng cao về chất lượng và giá trị, thương hiệu chè Phú Lương dần trở thành cái tên quen thuộc với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Theo đó, để khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu giống, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến chè, huyện đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ. Giai đoạn 2021-2023, tổng kinh phí hỗ trợ sản phẩm chè trên địa bàn huyện là hơn 18,4 tỷ đồng. Trong đó, ngoài kinh phí từ các sở, ngành và nhân dân đối ứng, kinh phí của huyện cân đối đầu tư là gần 7 tỷ đồng.

Huyện Phú Lương cũng phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về quy trình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP cho người dân ở các xã, thị trấn. Nhờ vậy, diện tích chè của địa phương ngày càng tăng. Đến nay, tổng diện tích chè toàn huyện đạt trên 4.136ha (tăng 46ha so với năm 2019). Trong đó, diện tích chè áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ là trên 3.000ha; diện tích được cấp chứng nhận mới, chứng nhận lại theo tiêu chuẩn VietGAP lũy kế đến năm 2023 đạt trên 1.127ha (vượt mục tiêu của Đề án 437ha).

Bên cạnh việc mở rộng diện tích trồng chè, tăng diện tích sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ, huyện cũng chú trọng hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè. Bởi vậy, công tác hỗ trợ xây dựng, phát triển làng nghề, hợp tác xã (HTX) sản xuất, chế biến trên địa bàn được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đóng gói sản phẩm chè OCOP tại HTX chè an toàn Hoan Xuyến, xã Vô Tranh (Phú Lương).

Hiện nay, toàn huyện có 44 làng nghề, làng nghề truyền thống, 25 HTX, 26 tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè. Một số HTX đã từng bước khẳng định được thương hiệu trên địa bàn, như: HTX chè Khe Cốc, xã Tức Tranh; HTX chè an toàn Hoan Xuyến, xã Vô Tranh…

Cùng với các giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng chè an toàn, huyện Phú Lương đặc biệt chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mũi nhọn của địa phương.

Trong đó, để duy trì và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Chè Phú Lương", nhãn hiệu tập thể “Chè Tức Tranh”, “Chè Vô Tranh”, hàng năm, huyện đều hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến chè trên địa bàn tham gia quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm tổ chức ở trong và ngoài tỉnh, mở gian hàng giới thiệu sản phẩm tại một số siêu thị.

Đáng chú ý, nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá và tôn vinh giá trị cây chè, cũng như khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng, phát triển thương hiệu chè địa phương, huyện Phú Lương đã tổ chức thành công một số lễ hội vinh danh các làng nghề chè gắn với quảng bá một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Một số xã như: Tức Tranh, Vô Tranh, Phú Đô... cũng có nhiều sáng tạo trong hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm chè, thông qua việc tổ chức ngày hội văn hóa chè và giới thiệu các sản phẩm tiềm năng.

Cuộc thi ẩm thực từ trà trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa trà xã Phú Đô (Phú Lương).

Giai đoạn 2021-2023, huyện Phú Lương đã hỗ trợ 7 cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn (2 điểm cấp huyện, 5 điểm cấp xã); hỗ trợ 10 tủ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP cho các HTX có sản phẩm OCOP đặt tại điểm trưng bày giới thiệu sản phẩm tại trụ sở UBND huyện, xã...

Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm. Thời gian qua, có 12 sản phẩm chè đạt OCOP của huyện Phú Lương đã được giới thiệu, quảng bá, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như: Sendo, Lazada, Shopee, Postmart... mang lại hiệu quả nhất định.

Từ những nỗ lực trên, sản lượng chè của huyện Phú Lương 3 năm qua đạt bình quân trên 45.200 tấn/năm (vượt 600 tấn so với chỉ tiêu Nghị quyết). Giá trị sản xuất chè ước đạt trên 1.265 tỷ đồng, doanh thu bình quân 310-330 triệu đồng/ha. Toàn huyện có 111 sản phẩm được dán tem QR Code (vượt 101 sản phẩm so với kế hoạch); 16 sản phẩm nông nghiệp được công nhận OCOP 3 sao (trong đó có 12 sản phẩm chè)...

Đây là tiền đề để địa phương tiếp tục phát triển cây chè và đa dạng hóa sản phẩm từ chè, đưa thương hiệu chè Phú Lương ngày càng vươn xa trên thị trường.

Huyện Phú Lương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, diện tích trồng chè đạt 4.150ha, sản lượng đạt 44.600 tấn, giá trị sản xuất chè đạt 1.330 tỷ đồng, doanh thu bình quân đạt 310-330 triệu đồng/ha/năm.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/202309/nang-cao-gia-tri-va-thuong-hieu-che-phu-luong-c5329ac/