Nâng cao chất lượng tuyên truyền cho đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/10, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên hiện nay”.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền cho đồng bào Tây Nguyên - Ảnh 1

Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên hiện nay”. Ảnh: VGP/Thế Phong

Phát biểu tại hội thảo, ông H’Ngăm Niê Kdăm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác vận động cách mạng của Đảng; là nhiệm vụ chính trị, là cơ sở nâng cao nhận thức để xây dựng lực lượng cách mạng, là mặt trận tư tưởng hết sức quan trọng, là điều kiện bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng thành công, khẳng định mối quan hệ gắn kết máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tây Nguyên và các vùng giáp ranh với vị trí đặc biệt quan trọng, đang là mục tiêu được các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thâm nhập, tấn công, chống phá quyết liệt. Đặc biệt, tổ chức phản động Fulro thường xuyên tuyên truyền, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên tham gia với nhiều thủ đoạn khác nhau.

"Họ tuyên truyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị trong vùng đồng bào DTTS; lợi dụng những vấn đề xung đột tranh chấp về đất đai, sắc tộc, tôn giáo để kích động gây rối, bạo loạn chính trị, tạo sức ép quốc tế, vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo, vi phạm nhân quyền nhằm can thiệp sâu vào công việc nội bộ, xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam, quốc tế hóa vấn đề dân tộc, tôn giáo và thành lập “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên”, ông H’Ngăm Niê Kdăm cho biết.

Từ những vấn đề trên, cấp ủy, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn giáp ranh đã đặc biệt coi trọng vấn đề tư tưởng trong vùng đồng bào DTTS, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá thâm độc của các tổ chức phản động; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng lực lượng nòng cốt, xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội đủ mạnh để đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh, chính trị trong vùng đồng bào, đưa kinh tế-xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển…

Tuy nhiên, so với cả nước, Tây Nguyên vẫn là vùng nghèo và còn nhiều khó khăn; đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận khá lớn cư dân còn thấp kém, nhất là vùng kinh tế mới, di cư tự do và đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến…; điều kiện hưởng thụ văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe của người dân rất khó khăn. Đây đang là những thách thức trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện bình đẳng giữa Kinh-Thượng ở Tây Nguyên cả trước mắt lẫn lâu dài.

Theo ông H’Ngăm Niê Kdăm, một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trên có nguyên nhân chất lượng tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên thời gian qua.

Ông Đoàn Văn Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết thêm với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, kinh tế Tây Nguyên đang có những chuyển biến quan trọng, liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Thu nhập bình quân đầu người so với mức trung bình cả nước được thu hẹp khoảng cách rất nhanh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong vùng không ngừng được cải thiện…

Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đang còn nhiều khó khăn, đang bị các tổ chức phản động tích cực tuyên truyền, lôi kéo, kích động. Do vậy, việc nâng cao chất lượng tuyên truyền trong đồng bào DTTS ở Tây Nguyên hiện nay cũng như thời gian tới là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các DTTS trong vùng là hết sức cấp thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến tư tưởng quần chúng và kết quả công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên và các địa bàn lân cận hiện nay; các kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới, vùng đồng bào có đạo, vùng di dân tái định cư và vùng kinh tế mới…

Đặc biệt, có 6 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền vùng đồng bào DTTS tại Tây Nguyên trong tình hình hiện nay và thời gian tới, thu hút sự quan tâm, đồng tình cao từ các đại biểu tham gia hội thảo.

Cụ thể là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền đối với đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên; ưu tiên lựa chọn những vấn đề có tính thời sự, dư luận chú ý, giải quyết một số vấn đề bức xúc của xã hội, cải thiện đời sống văn hóa, vật chất của nhân dân phải là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và hệ thống chính trị cơ sở ở Tây Nguyên; phối hợp chặt chẽ đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành và địa phương làm tuyên truyền cũng như các ngành tư tưởng-văn hóa và các đoàn thể chính trị-xã hội; đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở cơ sở tại Tây Nguyên.

Thế Phong