Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội thảo 'Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự', với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát, trung tâm trợ giúp pháp lý thành phố và hơn 40 luật sư của các Văn phòng Luật sư.

Tại Hội thảo, các ý kiến, tham luận tập trung đánh giá thực trạng tranh tụng của Kiểm sát viên, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý và việc điều khiển tranh tụng của Thẩm phán trong các phiên tòa hình sự những năm gần đây trên địa bàn thành phố; nêu những ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động tranh tụng và điều khiển tranh tụng tại phiên tòa hình sự. Hội thảo cũng nêu lên những kinh nghiệm hay, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan trình tự, cách thức bào chữa, tranh tụng tại phiên tòa…

CTV

Tăng cường ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong tháng 7 vừa qua, TTCP đã ban hành một kết luận thanh tra; triển khai mới ba cuộc thanh tra. Hiện nay, TTCP đã và đang triển khai 51 trong số 64 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Bên cạnh đó, TTCP tiếp tục giám sát hoạt động 11 đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp chín đoàn thanh tra; thẩm định hai dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc ba kết luận thanh tra; kiểm tra ba kết luận thanh tra; tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra thực hiện năm kết luận thanh tra. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.336 lượt công dân đến trình bày 445 vụ việc. Đã phát hành 218 văn bản hướng dẫn công dân và 38 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, đã xử lý 1.327 đơn trong số 1.647 đơn phải xử lý; ban hành một số quyết định kiểm tra, rà soát khiếu nại.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, TTCP đã trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ; hoàn thành báo cáo Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập năm 2017...

PV