Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và đoàn thể

Ngày 28/10, Huyện ủy Ba Vì đã tổ chức hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện.

Tính đến hết tháng 9/2016, huyện Ba Vì có 469 DN ngoài khu vực Nhà nước. Ba Vì đã thành lập được 27 tổ chức Đảng với tổng số 247 đảng viên, 36 tổ chức công đoàn với 607 công đoàn viên, 6 tổ chức thanh niên... Nhìn chung, các tổ chức Đảng, đoàn thể sau khi được thành lập đã có nhiều cố gắng duy trì hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tuy nhiên, hoạt động của tổ chức còn tồn tại một số hạn chế. Hiện mới chỉ có 27/469 DN có tổ chức Đảng (chiếm 5,7%), 92,4% DN chưa có tổ chức công đoàn, hầu hết các DN chưa có tổ chức đoàn thanh niên và phụ nữ. Vai trò của tổ chức Đảng không rõ nét, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức Đảng còn hạn chế...
Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận tập trung vào các vấn đề hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong DN và đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường hoạt động của các tổ chức này trong thời gian tới.