Nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy chính quyền

  25 liên quanGốc

  Sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cờ Ðỏ đã chỉ đạo tổ chức kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở đảm bảo dân chủ, đúng quy định.

  Lãnh đạo thị trấn Cờ Đỏ tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được HĐND thị trấn bầu giữ các chức vụ trong chính quyền thị trấn.

  Cuộc bầu cử Ðại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp trên địa bàn huyện Cờ Ðỏ thành công tốt đẹp. Cử tri trong huyện đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại điểu HÐND thành phố; bầu được 32 đại biểu HÐND huyện và 271 đại biểu HÐND của 10 xã, thị trấn. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, sau cuộc bầu cử, HÐND huyện và các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh quan trọng của HÐND và UBND. Tại kỳ họp thứ nhất, đại biểu HÐND các cấp sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ trọng trách trong bộ máy các cơ quan chính quyền cấp huyện và xã. Ðây chính là tiền đề quan trọng, khởi đầu thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan trong bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới.

  Ðồng chí Lư Thanh Hiền, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Cờ Ðỏ, cho biết: BTV Ðảng ủy thị trấn chỉ đạo tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức của HÐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định. HÐND thị trấn đã tổ chức kỳ họp thứ nhất thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ðiểm mới của nhiệm kỳ này là HÐND thị trấn đã bầu bí thư Ðảng ủy thị trấn giữ chức chủ tịch HÐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (nhiệm kỳ 2016-2021 chức danh này do phó bí thư thường trực Ðảng ủy thị trấn kiêm nhiệm). HÐND thị trấn đã bầu 1 phó chủ tịch HÐND thị trấn tái cử; bầu 4 người kiêm nhiệm chức danh trưởng ban và phó trưởng của HÐND thị trấn. Ðồng thời, bầu phó bí thư Ðảng ủy tái cử chủ tịch UBND thị trấn, bầu 1 cấp ủy viên tái cử phó chủ tịch UBND thị trấn và 1 bầu cấp ủy viên làm phó chủ tịch UBND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

  Anh Nguyễn Trường Vũ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, bộc bạch: “Tôi tham gia công tác tại thị trấn nhiều năm, trải qua nhiều vị trí công tác: công an, quân sự, văn phòng thống kê, tổ chức Ðảng ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị trấn. Vừa qua, tôi được cử tri bầu làm đại biểu HÐND thị trấn và được đại biểu HÐND thị trấn bầu làm phó chủ tịch UBND thị trấn. Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là lĩnh vực được phân công phụ trách: công tác an sinh xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường, vận động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, xóa nghèo… để không phụ lòng tin của cử tri và đại biểu HÐND đã dành cho mình”.

  Xã Thạnh Phú cũng đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền xã. Ðiểm mới nhiệm kỳ này là thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy Cờ Ðỏ, HÐND xã đã bầu 1 phó bí thư Ðảng ủy giữ chức chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016-2021, chức danh bí thư Ðảng ủy, chủ tịch UBND xã thực hiện nhất thể hóa). HÐND xã đã bầu 1 phó bí thư Ðảng ủy tái cử chức chủ tịch HÐND xã, bầu 1 cấp ủy viên tái cử chức phó chủ tịch HÐND xã, bầu 10 người giữ các chức trưởng, phó, ủy viên các ban của HÐND xã nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 2 cấp ủy viên tái cử chức phó chủ tịch UBND xã, 2 cấp ủy viên tái cử chức ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

  Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Cờ Ðỏ, đến cuối tháng 6-2021, các cấp ủy đảng trong huyện đã chỉ đạo thực hiện xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp. Riêng HÐND huyện đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo, quản lý huyện đúng quy hoạch cán bộ được BTV Thành ủy phê duyệt. Trong đó, đồng chí phó bí thư thường trực Huyện ủy tái cử chủ tịch HÐND huyện, 1 ủy viên BTV Huyện ủy tái cử phó chủ tịch HÐND huyện; bầu các chức danh Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế của HÐND huyện đúng quy định. Ðồng thời, bầu 1 phó bí thư Huyện ủy tái cử chủ tịch UBND huyện, 1 ủy viên BTV Huyện ủy và 1 cấp ủy viên tái cử phó chủ tịch UBND huyện; bầu 15 ủy viên UBND huyện và 16 thành viên Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện. “Nhìn chung, qua gần 1 tháng kiện toàn, sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ, cán bộ các cấp chính quyền của huyện đã nhanh chóng bắt tay, bắt nhịp với công việc, thực hiện chức trách, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đạt tiến độ”.

  Sự khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp ở huyện Cờ Ðỏ cho thấy quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ mới. Ðây là khởi đầu thuận lợi, hứa hẹn một nhiệm kỳ hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan chính quyền trên địa bàn huyện, đáp ứng tốt niềm tin và sự mong đợi của nhân dân.

  Bài, ảnh: ANH DŨNG

   Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-bo-may-chinh-quyen-a135659.html